Converteerbare obligaties

Turbo’s, opties, derivaten, AEX opties, index opties, aandelen opties, beleggen in opties, turbo beleggen, vragen over turbo’s en opties.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Tdv
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 371
Lid geworden op: 11 nov 2021 10:46
Heeft bedankt: 379 maal
Is bedankt: 415 maal

Converteerbare obligaties

Bericht door Tdv »

De afgelopen tijd krijgen we steeds meer meldingen van bedrijven die een kapitaalverhoging uitvoeren door middel van het converteren van obligaties.

Omdat het voor converteerbare obligaties niet altijd duidelijk blijkt ''wie/wat het is en hoe het werkt" wil ik jullie onderstaand artikel niet weerhouden. Het legt in enigszins verstaanbare taal uit wat het is, hoe het werkt en wat de resultaten/gevolgen zijn voor alle betrokken partijen... Veel leesplezier ;)

In tijden van economische recessie krijgen ondernemingen die sterk van een cyclus afhankelijk zijn vaak te maken met liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld, bedrijven die afhankelijk zijn van de semi-conductor cyclus kunnen in tijden van recessie meemaken dat hun cash flow ineens sterk negatief wordt. In tijden van hoogconjunctuur is de cash flow vaak hoger dan die van bedrijven die minder afhankelijk zijn van een cyclus. Met andere woorden de volatiliteit van de resultaten is voor deze bedrijven hoger dan bij andere bedrijven. Het managen van deze volatiliteit in de resultaten is voor deze bedrijven van levensbelang. Cash management betekent voor deze organisaties vaak dat ze hun liquiditeiten zo moeten managen dat ze de volgende dip in de cyclus kunnen overleven. Ook het managen van financiële risico's is voor deze organisaties van groot belang. Of bepaalde kosten (zoals rentelasten) onder de bottom line vallen of niet is voor deze organisaties van minder belang, want hun motto is "geld is geld". Dit betekent dat zij in tijden van laagconjunctuur lagere rentelasten willen hebben, en dat in tijden van hoogconjunctuur deze rentelasten hoger mogen zijn. Hiermee verlaagt men namelijk de volatiliteit in de cash flow. Nu is de financiële markt zowat de grootste markt ter wereld. Alles is mogelijk. Vooral investment banken hebben hierop ingespeeld door introductie van meer geavanceerde financiële instrumenten. Converteerbare obligaties zijn hier een voorbeeld van. Echter, er speelt hier een belangenconflict waar corporate organisaties vaak de dupe van worden. Laat me een praktisch voorbeeld geven. De getallen zijn indicatief: Laten we eens een organisatie nemen die actief is in de semi-conductor markt. In tijden van hoogconjunctuur genereert het bedrijf een enorme positieve cash flow. Echter nu gaat het allemaal wat minder. De semi-conductor cyclus maakt de diepste recessie mee uit de geschiedenis, en als gevolg hiervan verandert de cash flow naar negatief EUR 30 mln per maand. De liquiditeitspositie van het bedrijf gaat sterk naar beneden, en plots ontstaat de behoefte om nieuwe liquiditeiten aan te trekken totdat de cyclus weer opleeft. Als gevolg van de recessie zijn de rentes ook sterk gedaald, maar dit bedrijf kan hier nauwelijks van meeprofiteren, omdat door de enorme volatiliteit van de resultaten financieringsverschaffers een risico spread op financieringen vragen van 550 basispunten (5,5 %). Ook eigen vermogen verschaffers zijn nu ineens niet meer zo geïnteresseerd; het aandeel is in 2 jaar tijd met 90 % gedaald. De volatiliteit in de resultaten heeft dus een duidelijke weerslag op de volatiliteit van de koers van het aandeel. De investment bank ziet hier mogelijkheden, en lanceert het idee om een converteerbare obligatie uit te geven. De converteerbare obligatie is eigenlijk een gewone obligatie, maar daarbij verkoopt het bedrijf ook Call opties op zijn eigen aandelen. De koper krijgt dus het recht om gedurende een bepaalde periode de obligatie om te wisselen naar aandelen. In plaats van premie te ontvangen voor de verkochte optie, wordt de premie vertaald in een rente coupon, waardoor de rente op de converteerbare obligatie lager is dan bij een gewone obligatie. Daarnaast, zo redeneert de investment bank, zijn investeerders eerder bereid deze obligatie te kopen, want als de semi-conductor cyclus weer opleeft, zal het aandeel ook weer sterk oplopen. De CFO redeneert vanuit z'n accountingachtergrond; de rente coupon van de converteerbare obligatie is duidelijk lager dan elke andere financieringsvorm. Hoe de marktwaarde van de converteerbare obligatie tot stand komt is hem echter niet bekend. Bovendien, dit is in de huidige accountingregels ook niet belangrijk. De CFO van het semi-conductor bedrijf vindt de argumentatie van de investment bank dus redelijk en logisch, en daarom worden voorbereidingen getroffen om een converteerbare obligatie in de markt te zetten. Vervolgens bezoekt de investment bank een aantal investeerders, waaronder een paar grote hedge funds. Als we naar de karakteristieken van zo'n hedge fund kijken, blijkt dat deze totaal anders zijn dan die van het semi-conductor bedrijf. De enige reden om in bepaalde waardepapieren te investeren is om korte termijn winsten te realiseren. Morgen zien we wel weer verder zo is de redenering. Men switcht heel gemakkelijk van de ene naar de andere investering. Daarnaast is het hedge fund gespecialiseerd in arbitragemogelijkheden op basis van het feit dat sommige marktpartijen niet rationeel redeneren (niet op basis van marktwaarde handelen, maar op basis van accounting maatstaven). De investment bank lanceert het idee van de converteerbare obligatie aan het fund. Opties op aandelen van het semi-conductor bedrijf worden op Euronext verhandeld tegen een volatiliteit van circa 87 %. Echter, in de converteerbare obligatie is de optie geprijsd met een volatiliteit van 42 %. Voor de CFO van het semi-conductor bedrijf is dit abracadabra, maar voor partijen die in marktwaarde denken betekent dit gegeven een arbitrage mogelijkheid van 3,5 %. Immers, het hedge fund kan de converteerbare obligatie kopen (waarbij men dus ook volatility koopt voor 42 %), en gelijktijdig kan met op Euronext de optie in de converteerbare obligatie verkopen met een volatility van 87 %. Per saldo heeft het hedge fund dan dus een obligatie over met een rente coupon van 12 %, terwijl de rente op 3 % staat. Men kan dan kiezen, óf ook de obligatie verkopen, en dan heeft men een winst van 3,5 % op de hoofdsom van de investering, óf de obligatie in portfolio houden, en dan heeft men 9 % extra als vergoeding voor het risico terwijl de markt 5,5 % vraagt. Ons semi-conductor bedrijf wordt duidelijk de das omgedaan op basis van het verschil in econometrische kennis. Dit zal toch niet de reden zijn waarom banken zo fel gekant zijn tegen IAS-39 ? Daarnaast is ook de timing van het uitgeven van de converteerbare obligatie slecht. Het semi-conductor bedrijf verkoopt namelijk Call opties op haar eigen aandelen als de koers van haar aandelen laag staat. Ik ben zelf een aantal jaren handelaar geweest, maar ik heb altijd geleerd dat je moet verkopen als de koers hoog is en niet andersom. Je gaat toch ook niet een brandverzekering op je huis zoeken als het al in brand staat? Er zit ook een duidelijk risico element aan deze materie. Wat men met dit instrument doet is eigenlijk het opsouperen van de mogelijke hoogconjunctuur die nog moet komen. Echter, als deze (te lang) uitblijft, dan kan men verder toekomstige financieringsmogelijkheden wel vergeten. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat er met de Concorde is gebeurd. Ook het managen van de kapitaalstructuur wordt voor het semi-conductor bedrijf zowat onmogelijk. Als het aandeel laag staat, is men volledig met vreemd vermogen gefinancierd; als het aandeel hoog staat is men ineens volledig met eigen vermogen gefinancierd. Kredietanalisten zullen daarom een hoger rendement op kapitaal eisen, waardoor de rentespread (als vergoeding voor risico) nog verder toeneemt (Basel 2). Tenslotte kan ik ook nog het argument van de kapitaalverwatering noemen. Vaak ziet men dat dit soort bedrijven veel gebruik maken van converteerbare obligaties. Indien de cyclus inderdaad weer aantrekt, worden de aandeelhouders geconfronteerd met een enorme kapitaalverwatering, waardoor het aandeel in de toekomst steeds slechter gaat performen. De redenering dat men met uitgifte van converteerbare obligaties iets doet voor de aandeelhouders is niet correct, omdat de converteerbare obligaties bij andere marktpartijen terecht komen. Ik zou graag in dit spel willen meedoen, maar helaas worden converteerbare obligaties bij uitgifte meestal enkel aangeboden aan financiële instellingen zoals het genoemde hedge fund. Pas als de arbitragemogelijkheid weg is wordt de obligatie ook beschikbaar voor andere marktpartijen. Dit instrument vernietigt dus waarde voor de bestaande aandeelhouders, en niet andersom. Nu wil ik niet de indruk wekken dat converteerbare obligaties slechte financieringsinstrumenten zijn. Het is zoals altijd goed weten wat je doet, goed je huiswerk doen, en weten wat de consequenties van je acties kunnen zijn. Kennis van "het spel" dat in de financiële markten wordt gespeeld kan daarbij handig zijn. De ontwikkeling in de accountingdiscipline die is ingezet met de introductie van FAS-133 en IFRS-39 verplicht corporates om op dit soort transacties ook econometrische analyses te maken. Het argument dat er geen alternatief is, wat velen bij dit soort transacties gebruiken, is onzin. Desnoods speelt U zelf het spel wat U nu aan anderen over laat. Het resultaat op Uw aandeel is hetzelfde, maar het levert U, in dit voorbeeld, een jaarlijkse besparing op van 3,5 % in Uw financieringslasten!

BeursforumBE op X

Leefloon
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 247
Lid geworden op: 25 jul 2022 16:39
Heeft bedankt: 731 maal
Is bedankt: 96 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door Leefloon »

Tdv schreef: 27 aug 2022 13:10De afgelopen tijd krijgen we steeds meer meldingen van bedrijven die een kapitaalverhoging uitvoeren door middel van het converteren van obligaties.

Het legt in enigszins verstaanbare taal uit wat het is, hoe het werkt en wat de resultaten/gevolgen zijn voor alle betrokken partijen... Veel leesplezier ;)
Toch iets met een klok en klepel en toch al onbegrepen blijvende hedge funds, want bijvoorbeeld ...

het hedge fund kan de converteerbare obligatie kopen (waarbij men dus ook volatility koopt voor 42 %), en gelijktijdig kan met op Euronext de optie in de converteerbare obligatie verkopen met een volatility van 87 %

... heeft weinig te maken met een KV door conversie van obligaties. Of uitoefening van een door Croissant aan LDA verkochte putoptie, zonder converteerbare obligatie. Dit gaat ook over een beursgenoteerd optiefonds, en dat zijn lang niet al deze structureel zieltogende bedrijfjes met millicentenkoersen.

Een verhaal, maar verre van zaligmakend. Bij onder andere Mithra wordt die prachtobligatie ook niet al te lang gehouden, en zou er dus zeer kort worden geprofiteerd van "volatility van 42%". In werkelijkheid worden de nieuwe aandelen per saldo ver (genoeg) onder de beurskoers verkregen, en worden deze risicodragend gedumpt. Of werden de te dumpen aandelen eerst geleend van de grootstaandeelhouder van Croissant, en daarna buiten de markt om teruggekocht via de aandelendrukkerij. Met (impliciete marktfaling en) "volatility" van aandelen of winsten heeft dat weinig te maken.
Leefloon
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 247
Lid geworden op: 25 jul 2022 16:39
Heeft bedankt: 731 maal
Is bedankt: 96 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door Leefloon »

Tdv schreef: 27 aug 2022 13:10De afgelopen tijd krijgen we steeds meer meldingen van bedrijven die een kapitaalverhoging uitvoeren door middel van het converteren van obligaties.
Biocartis heeft een nieuwe converteerbare. Met ...

Bepaalde fondsen en rekeningen die beheerd of geadviseerd worden door Highbridge Capital Management LLC en fondsen die beheerd of geadviseerd worden door Whitebox Advisors LLC

Bekend/berucht van o.a. Mithra. Join ⟶ club.
Gebruikersavatar
Tdv
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 371
Lid geworden op: 11 nov 2021 10:46
Heeft bedankt: 379 maal
Is bedankt: 415 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door Tdv »

Leefloon schreef: 01 sep 2022 09:08
Tdv schreef: 27 aug 2022 13:10De afgelopen tijd krijgen we steeds meer meldingen van bedrijven die een kapitaalverhoging uitvoeren door middel van het converteren van obligaties.
Biocartis heeft een nieuwe converteerbare. Met ...

Bepaalde fondsen en rekeningen die beheerd of geadviseerd worden door Highbridge Capital Management LLC en fondsen die beheerd of geadviseerd worden door Whitebox Advisors LLC

Bekend/berucht van o.a. Mithra. Join ⟶ club.
Die gaan een mooi jaar tegemoet, en dan bedoel ik niet Biocartis :oops:

Nee even serieus, toch opvallend dat het voornamelijk biotech bedrijven zijn die zich tot dergelijke financiëring moeten wenden.. zou het iets te maken hebben met stijgende rentes en groeibedrijven :think: lijkt me niet onlogisch dat traditionele financiëringsbronnen voor deze groep als eerste in sneltempo opdrogen ;)Leefloon
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 247
Lid geworden op: 25 jul 2022 16:39
Heeft bedankt: 731 maal
Is bedankt: 96 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door Leefloon »

Tdv schreef: 01 sep 2022 09:15Nee even serieus, toch opvallend dat het voornamelijk biotech bedrijven zijn die zich tot dergelijke financiëring moeten wenden.
Belangrijke gemeenschappelijke factoren zijn én forse structurele verliezen, én dreigende faillissementen, én een notering op de beurs om de aandelen bij netwerken en kleine beleggers te kunnen dumpen. Dat kom je ook bij een ex-Option tegen, maar kansarme biotech is met zulke kenmerken inderdaad een voorname kanshebber om geselecteerd te worden. Met beleggen of met serieuze financiering heeft dit helemaal niets te maken, ondanks dat er ergens altijd nog wat hoop kan zijn. Diezelfde fantasie houdt een koers te hoog, en anders biedt een reverse split uitkomst om het toch al trage stervensproces nog te vertragen.

Strikt gesproken is het niet alleen biotech, maar alles dat de 3 eigenschappen heeft. Een vierde is of het management en/of grootaandeelhouders eraan mee willen werken, want je bedrijf en koers zijn niet meer al te serieus te nemen. Spineway valt bij Euronext onder Medical Equipment, ook geen biotech dus, heeft een koers die nu niet meer kan zakken, heeft vele KVs en tientallen miljarden aandelen, en pompt binnenkort met een reverse split van 1:40.000 opnieuw wat fantasie in de koers.
Gebruikersavatar
Tdv
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 371
Lid geworden op: 11 nov 2021 10:46
Heeft bedankt: 379 maal
Is bedankt: 415 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door Tdv »

Over een reverse split gesproken.. je moet een nazien wat Oxurion op 30 mei 2022 gepubliceerd heeft in het Belgisch Staatsblad ;) :up:
Gebruikersavatar
nobody
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 12792
Lid geworden op: 09 mar 2022 13:32
Heeft bedankt: 1775 maal
Is bedankt: 2365 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door nobody »

2022 goed op weg om slechtste jaar voor de wereldwijde obligatiemarkt in decennia te worden

Door de renteverhogingen van de centrale banken is de waarde van schuldpapier op de secundaire markt fors gezakt. De Bloomberg Global Aggregate Bond Index, die vastrentende activa wereldwijd volgt, bevindt zich voor de eerste keer in de geschiedenis in een berenmarkt.

Het gaat niet goed met de obligatiemarkten. Nu de centrale banken wereldwijd aan de handrem trekken, schiet de rente op schuld- en overheidspapier fors de hoogte in. De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds de start van dit jaar gestegen van zo’n 1,6 procent tot iets meer dan 3,25 procent vandaag.

Door die hogere rente worden obligaties op de secundaire markt, waar het schuldpapier van eigenaar verandert, minder waard. Beleggers krijgen immers een hogere coupon als bedrijven of overheden nieuwe obligaties op de markt brengen, waardoor ze minder willen betalen voor effecten met een lagere coupon.

Een berenmarkt

De dalende obligatiekoersen zijn zodanig ernstig dat de Bloomberg Global Aggregate Bond Index zich voor het eerste in de geschiedenis in een berenmarkt bevindt. Dat betekent dus dat die index 20 procent onder het meest recente hoogtepunt noteert.

“Ik vermoed dat de stierenmarkt voor obligaties die in het midden van de jaren tachtig begon, ten einde loopt”, zegt Stephen Mille, beleggingsadviseur bij GSFM, een afdeling van het Canadese CI Financial Corp, in een reactie tegenover het economische persagentschap Bloomberg. “De obligatierendementen (coupons, red.), ofwel de yields, zullen niet terugkeren naar de historische dieptepunten van zowel voor als tijdens de pandemie.”

De expert voegt eraan toe dat de hoge inflatie waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd, betekent dat de centrale banken niet bereid zullen zijn om snel het geweer van schouder te veranderen. “Er zullen geen nieuwe stimuleringsmaatregelen komen waardoor de rente op (Amerikaans) schatkistpapier onder de grens van 1 procent zal duiken”, klinkt het.

Obligatiebeleggers blijven schuldpapier kopen

Ondanks de precaire situatie op de obligatiemarkten zijn er nog heel wat obligatiebeleggers die bereid zijn om schuldpapier te kopen, merkt Bloomberg op. Zij verwachten net dat de Federal Reserve volgend jaar opnieuw gedwongen zal worden om de rente te verlagen.

Zo denken ze dat de forse renteverhogingen de Verenigde Staten in een recessie kunnen storten, waardoor de Amerikaanse centrale bank zal moeten ingrijpen met versoepelingen. Powell heeft tijdens zijn speech tijdens de Jackson Hole-conferentie weliswaar aangegeven dat inflatie bestrijden (op dit moment) belangrijker is dan de economische groei.

“Ik zou de huidige trend karakteriseren als een noodzakelijke correctie na een periode van onhoudbaar ultralage rendementen”, zegt Steven Oh, hoofd kredieten en vastrentende waarden bij PineBridge Investments LP. “Onze verwachtingen zijn dat de rendementen naar historische normen laag zullen blijven en dat 2022 in de huidige cyclus waarschijnlijk het hoogtepunt zal zijn van de rendementen op 10-jarige obligaties.”

Zal de rente nog verder stijgen?

De Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is met 12,5 procent gedaald ten opzichte van het hoogste punt. Dat is meer dan het dubbele van alle eerdere dalingen van piek tot dal sinds de jaren zeventig. Simeon Hyman, hoofd beleggingsstrategie bij ProShares, zegt in een reactie tegenover het persagentschap Reuters, dat de Amerikaanse rentes nog verder kunnen stijgen. Zo gaat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de kwantitatieve verstrakking verdubbelen vanaf deze maand. De toezichter zal dan de balans verkleinen met 95 miljard dollar per maand.

“Als je de iets defensievere toon van de voorzitter combineert met de verdubbeling van de omvang van de kwantitatieve verkrapping, moet je tegen jezelf zeggen: er is meer ruimte voor een stijging van de rentetarieven”, aldus de expert.

De Europese obligaties werden dit jaar al het hardst getroffen. Dat komt door de oorlog in Oekraïne die de energieprijzen de hoogte injagen. De Aziatische markten hebben minder geleden, geholpen door het rentebeleid van de People’s Bank of China (PBOC). De Chinese centrale bank verlaagt net de rentes om de economische groei aan te zwengelen en de schuldencrisis in de vastgoedsector te boven te komen.

https://www.msn.com/nl-be/financien/nie ... d53996a3faLeefloon
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 247
Lid geworden op: 25 jul 2022 16:39
Heeft bedankt: 731 maal
Is bedankt: 96 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door Leefloon »

Leefloon schreef: 01 sep 2022 09:55Spineway valt bij Euronext onder Medical Equipment, ook geen biotech dus, heeft een koers die nu niet meer kan zakken, heeft vele KVs en tientallen miljarden aandelen, en pompt binnenkort met een reverse split van 1:40.000 opnieuw wat fantasie in de koers.
Acheter-Louer.fr, nu (nog) vallende onder Consumer Digital Services maar sowieso niet vallende onder biotech en met o.a. een uitgegeven on-topic OCEANE, voert morgen een reverse split van 1:10.000 door.
Gebruikersavatar
neku
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 2014
Lid geworden op: 19 jul 2022 16:47
Locatie: Antwaarpe
Heeft bedankt: 4697 maal
Is bedankt: 894 maal

Re: Converteerbare obligaties

Bericht door neku »

Tdv schreef: 01 sep 2022 09:15
Leefloon schreef: 01 sep 2022 09:08
Tdv schreef: 27 aug 2022 13:10De afgelopen tijd krijgen we steeds meer meldingen van bedrijven die een kapitaalverhoging uitvoeren door middel van het converteren van obligaties.
Biocartis heeft een nieuwe converteerbare. Met ...

Bepaalde fondsen en rekeningen die beheerd of geadviseerd worden door Highbridge Capital Management LLC en fondsen die beheerd of geadviseerd worden door Whitebox Advisors LLC

Bekend/berucht van o.a. Mithra. Join ⟶ club.
Die gaan een mooi jaar tegemoet, en dan bedoel ik niet Biocartis :oops:

Nee even serieus, toch opvallend dat het voornamelijk biotech bedrijven zijn die zich tot dergelijke financiëring moeten wenden.. zou het iets te maken hebben met stijgende rentes en groeibedrijven :think: lijkt me niet onlogisch dat traditionele financiëringsbronnen voor deze groep als eerste in sneltempo opdrogen ;)
Nog even en alle zombie bedrijven sterven af, althans dat is de theorie ;)
The aim of education Is the knowledge, not of facts, but of values
Plaats reactie